page contents

Sponsorer/Samarbetspartners

Tack till alla våra sponsorer/samarbetspartner som ställt upp i dessa tuffa tider! 

Efter 2020s inställda tävling är vi så tacksamma att så många ville vara involverade detta året. 
Vill du som företag veta mer om våra olika sponsorpaket så maila oss på info@svenskpoleochaerial.se 


Samarbetspartner

Sponsorer

Pole United Sweden 2020