Anslut befintlig förening

Befintlig förening blir medlem:

 1. Ta fram föreningens nuvarande stadgar (uppdatering behöver troligtvis göras beroende på hur nuvarande stadgar ser ut)

 2. Svenska pole och aerialförbundet har en stadgemall för alla sina föreningar, nya som befintliga, "SPFB Stadgemall" , Se dokument längst ner på sidan.

 3. Ta kontakt med SPFB info@svenskpoleochaerial.se, skriv att ni vill ha dialog kring inträde i förbundet, bifoga även era nuvarande stadgar

 4. Återkoppling sker från SPFB i i form av telefonsamtal, teamsmöte eller dylikt för att gå vidare i processen

 5. Eventuellt arbete i föreningen med revidering av stadgar, beslut på årsmöte om att ansöka till SPFB och återkoppling till kontaktperson i förbundet

 6. Följande dokument mailas in till förbundet via info@svenskpoleochaerial.se;

 • Föreningens stadgar (ev. reviderade genom årsmöte)

 • Underskrivet protokoll från årsmöte där föreningen har en punkt på dagordningen att de beslutar om att ansöka till Svenska pole och aerialföbrundet samt lista på röstlängden (röstberättigade medlemmar under årsmötet)

 • Senaste Verksamhetsberättelsen och Årsredovisning

 • Underskrivet protokoll från konstituerande möte

 • Kopia på ansökan till Skatteverket (om ansökan för organisationsnummer skickats in)

8. Ansökan gås igenom och godkänns om ovan är iordning (annars komplettering).När ansökan är komplett skickar SPFB ett välkomstmail till föreningen med matnyttig information.


Dokument

Mall stadgar V1. 2023.docx