Medlemskap

Svenska Pole & AerialFörbundet är ett medlemsförbund och har som långsiktigt mål att bli medlem i Riksidrottsförbundet.

Här finns samlad information om hur ni startar en förening och driver den i trygg inramning inom förbundet samt om medlemskapets fördelar och innebörd.

I dagsläget kan enskilda individer och ideella föreningar bli medlem i förbundet. Som ett steg i att nå vårt mål om att bli medlem i Riksidrottsförbundet kommer det dock framöver enbart vara möjligt att ansluta föreningar som medlemmar. Det är även möjligt att betala in valfri summa och bli stödmedlem om man vill stötta vårt arbete.

Ett individuellt medlemskap kostar 550 kr/år som aktiv medlem och gäller per kalenderår, för ett föreningsmedlemskap i SPFB betalar föreningen en årsavgift på 550 kr per kalenderår.


För medlemsavgiften får föreningen följande:

  • föreningen får delta med ett ombud på förbundsårsmötet, oavsett rösträtt, utan kostnad förutom resa och eventuella extra övernattningar

  • med medlemskapet ingår även SPFB’:s stöd, tävlingsadministration, möjlighet att tävla på alla nivåer nationellt & att tävla internationellt på elitnivå.

Välkommen till oss!

Kontakt:
Vid frågor, mejla info@svenskpoleochaerial.se

Efter betalt medlemskap, gå med i vår facebook grupp för medlemmar.

När vi kan bekräfta din inbetalning godkänner vi din gruppförfrågan i medlemforumet på Facebook.

Välkommen till oss!