Vision

Vår vision är ”att göra det möjligt för våra instruktörer, domare, utövare och stora delen av Pole/Aerial Sport idrottsrörelsen att uppnå sin fulla potential i alla aspekter av Pole/Aerial sporten.”

Uppdrag

Vårt uppdrag är ”inspirera människor att delta i säkra och effektiva Pole & Aerial sporter runt om i Sverige". Genom våra åtta huvudmål som anges nedan kan vi uppnå denna vision och genomföra vårt uppdrag.

- Atlet Stöd -
Utvecklingen av en omfattande pole sport struktur och samfundet att stödja idrottare för karriärer när de slutat inom tävlingssammanhang. Vi vill bygga en långsiktigt hållbar framtid för Pole idrottare.

- Stöd av tränare -
Vi vill ha en sammanhållen, etisk, inkluderande och värderat coaching system där duktiga tränare agerar som stödpinne till idrottare på alla stadier av deras utveckling.

- Anti-Doping-
Vårt mål är att upprätthålla ett antidopingprogram i enlighet med Världs anti-Doping Agency (WADA) kod som är erkänd som den högsta standarden inom rättvisa, jämlikhet och integritet i alla sporter och alla länder.

- Kontrollera och reglera -
Att rättvist och omfattande kontrollera och reglera Pole Sport, ur ett nationellt perspektiv, i alla regioner.
- Pole & Aerial Sport Fokus -
Vi vill göra det möjligt för och inspirera alla tränare, domare, idrottsmän och entusiaster att utöva pole sport, genom att ge möjligheter för individer att engagera, utveckla och förverkliga sin potential inom alla aspekter av idrott, oavsett ålder, bakgrund, förmåga eller funktionshinder.

- Internationell Framgång -
Vi vill att våran sport ska erkännas nationellt och internationellt med representation vid flera sportevenemang, World Games, och så småningom vid olympiska och paralympiska spelen.

- Leverera partnerskap -
Vi vill utveckla starka interna och externa partnerskap på alla nivåer, för att ge möjligheter, strukturer och stöd för Pole Sport och vårt pole samhälle.

- Höja profilen på Pole Sports -
Vi vill sprida och informera allmänheten om hela skalan av Pole sportaktiviteter, vilket leder till ökad erkännande, sponsring, finansiering, tillgång och deltagare för vår sport.

Historia

Svenska Poleförbundet grundades av Petra Larsson i syfte att förena idrottare, tränare, domare och entusiaster. Mer om Svenska poleförbundet och vår historia kan hittas under fliken Om Förbundet.

Begreppet Pole som en sport går tillbaka till 2006, efter att pole blev en populär fitness form år 2000 och pole tävlingar började uppmärksammas och bli populära. Tävlingar hade ostrukturerade regler, inga poäng system eller domar kriterier. Inget sätt att konsekvent tilldela poäng på de idrottare som var tekniskt och konstnärligt överlägsna och regler för domarna vara inte tillräckligt tydliga.

Under 2006 genomfördes en undersökning utförd av Katie Coates för att se hur pole samhället kände kring Pole Sports som en olympisk sport; över 10.000 röstade för.
År 2008 började Tim Trautman i USA arbeta med Katie på det Internationella Pole Sport Förbundet, och termen Pole Sports skapades för att Pole alltid skulle omvandlas från en fysisk aktivitet som utförs socialt och för fitness, till en internationell sport och tävling.

Snart började riksförbund formning och konkurrenskraftiga lag anordnades. Den 1: a World Pole Sport VM ägde rum 2012 med bara 43 idrottare från 14 länder; endast 5 var män. 2013 lanserades kategorin ungdoms kategorin med bara 7 idrottare. Bara fem år senare, 2017, var det en ökning med över 80% i deltagandet i kategorin ungdomar; totalt 229 idrottare från 36 länder tävlade i World Pole Sports.

I mitten av 2011 var uppskattningsvis 95 procent av alla Pole idrottare flickor och kvinnor. Då följd av feedback från IOC som då var att förbättra balansen i könen, IPSF har sedan dess jobbat hårt på detta . Under 2017 öppnades kategorierna Pojkar junior 10-14 år och Pojkar Novice 15-17 år för första gången, vilket bidrog till att manliga deltagandet ökade med mer än 70%.

År 2014 kontaktade IPSF GAISF om ansökningsprocessen och vägen till erkännande började. Sen dess att IPSF började anpassa sig till GAISF och IOK kriterier expanderades IPSF med nationella förbund till totalt 25 stycken med ytterligare 12 i ansökningsprocessen

Utveckling av sporten under åren:
2009 - Bildandet av IPSF
2012 - Första VM
2013 - Införande av ett ungdomsprogram
2014 - Första kontakt med Sportaccord (nu GAISF)
2014 - Anti-Doping program infördes
2015 - Första ansökan till Sportaccord ( nu GAISF)
2016 - Godkänd som WADA undertecknat
2016 - Tillämpat på IOC om medlemskap
2017 - Undertecknat ett trilateralt avtal med FIG och GAISF att tillåta IPSF medlemskap i  GAISF
2017 - Observatörsstatus som beviljats av GAISF