Styrelsen

Ordförande - Sara Noble Lumholdt, ordforande@svenskpoleochaerial.se
Vice ordförande, Anti Doping Officer - Petra Larsson
Kassör - Staffan Ydrefalk, ekonomi@svenskpoleochaerial.se
Sekreterare - Elin Hedqvist

Föreningar/medlemsansvarig- Michaela Bonnerup
Administration - Madelene Lagerbäck

IPSF Athletes Comission
Therese Berge

 
Styrdokument

Vad gäller?

Här hittar ni de senaste versionerna av de dokument som styr Svenska Pole & Aerialförbundet i Sverige. Här hittar ni både förbundets egna policys, och även de riktlinjer som förklarar vad förbundet och dess medlemmar har för rättigheter och skyldigheter gentemot  Internationella Pole Sports Förbundet (IPSF).

Styrelsen består av sex personer

Om du vill delta i styrelsens arbete, kontakta oss för mer info genom formuläret till höger.