Förbundets förhållningssätt till COVID-19

Corona pågår fortfarande över hela Sverige och vi som förbund vill uppmana er som är aktiva inom pole och aerial sporterna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.